Cesta proměny
...cesta proměny

Co nabízíme v dotyku

Služby zaměřujeme na následující oblasti

 • konzultace v domácím prostředí
 • ambulantní konzultace
 • návrh činností pro podporu vývoje dítěte prostřednictvím rozvoje hry
 • komunikace a sociální interakce
 • poradenství - sociální, výchovně vzdělávací
 • půjčování odborné literatury
 • půjčování pomůcek
 • setkávání rodičů
 • zprostředkování kontaktů na instituce, organizace a výrobce pomůcek.

Služby fakultativní

 • individuální činnosti s dítětem v ambulantním nácvikovém centru
 • výroba speciálních pomůcek podle osobních potřeb dítěte.