Cesta proměny
...cesta proměny

O rané péči

Ranou péči pojímáme jako službu, která je proto, aby podporovala celkový vývoj dítěte především v jeho vlastním domácím prostředí a prostřednictvím činnosti rodiny. Je určena dětem s poruchami autistického spektra nebo kombinovaným postižením věku od 0 do 7 let a pro jejich rodiny, které o ně pečují, vychovávají je a připravují je do života.

Zaměřujeme se především na

  • rozvíjení sdílení pozornosti s dítětem
  • pomoc rodičům při vytváření prostředí, které dítě chápe a cítí se v něm klidně a bezpečně
  • posilování kompetence rodiny při výchově dítěte s poruchami autistického spektra nebo kombinovaného postižení

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 54 říká:

„Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.“

Podle výše uvedeného zákona je služba pro uživatele zdarma.

Působíme v Jihomoravském kraji. Najdete nás na Vídeňské 11/127, Brno Přízřenice 619 00

Žádost o poskytnutí služby raná péče

Žadatel
Zákonný zástupce

V případě, že není zákonným zástupcem rodič, je třeba doložit kopii rozhodnutí o stanovení zákonného zástupce

Další informace