Cesta proměny
...cesta proměny

O sociální rehabilitaci

Sociální rehabilitaci vnímáme jako službu, kterou je třeba podporovat osoby s psychotickým onemocněním tak, aby nacházely ztracené sebevědomí, odvahu a úspěšnost při zdolávání sociálních kontaktů a vztahů. Je pro osoby s déle trvajícím duševním onemocněním s psychotickými poruchami, které jsou v psychiatricky stabilizovaném zdravotním stavu, nemají diagnostikované agresivní chování a jsou starší 16 let. Forma služby je terénní.

Podporu zaměřujeme na oblasti

  • Podporu zaměřujeme na oblasti
  • Veřejného života – mezilidské vztahy a fungování ve společnosti
  • Pracovního života – pracovní uplatnění a smysluplná práce
  • Volného času – zájmy, koníčky, odpočinek
  • Zdraví – péče o sebe a životní filozofie

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 70 říká:

„Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.“

Podle výše uvedeného zákona je služba pro uživatele zdarma.

Působíme v Jihomoravském kraji. Najdete nás na Vídeňské 11/127, Brno Přízřenice 619 00

Žádost o poskytnutí služby sociální rehabilitace

Žadatel
Další informace