Cesta proměny
...cesta proměny

Setkávání

Slovem setkávání bychom rádi vyjádřili skutečnost, že se scházíme. S touto aktivitou jsme začali v roce 2008, kdy jsme poprvé naplnili sál cca 75 lidí, kteří se nějak potkali se schizofrenií, ať ji přímo prožili na vlastní kůži, nebo jako účastníci v rodině, či lékařsky v ambulanci nebo nemocnici. Na těchto sezeních jsme si povídali o našich prožitcích s nemocí, co je třeba zlepšovat v péči o schizofreniky a jejich rodiny a co pro to můžeme udělat my přítomní. Z této činnosti vyšel projekt pro podporu nemocných schizofrenií, kteří v dané době studovali, připravovali se na studium nebo je přerušili. S uvedeným projektem přišla do našich schůzek struktura, pravidelnost a také idea ve smyslu setkávání lidí aktivních v organizaci DOTYK, jeho příznivců a přátel. Tato setkání se nazývala konference.

S tím jak DOTYK postupně získával půdu pod nohama, se rozvíjelo i „Setkávání“. Bylo rozšířeno ve formách i zaměřeních. Od prosince 2014 se schází pravidelně každý týden v klubu Ti, kteří si nemocí prošli, a ona jim dovoluje přijít do klubu, kde je pro ně vždy připravený nějaký zajímavý program. Od ledna 2015 přichází pravidelně 1x za 4 měsíce do DOTYKu rodinní příslušníci, (setkání rodičů) pro něž je zde prostor pro vlastní povídání, rozhovory, výměnu zkušeností a zjištění, že v problému nejsou sami. Připravujeme také program, který navštěvují se svými náměty pro diskusi odborníci i laici znalí schizofrenie. Z doby původního projektu nám zůstala dnes již tradiční výroční konference DOTYK.

Z našeho pohledu není „Setkávání“ nikdy zbytečné, poněvadž se sejdou lidé, které něco spojuje, rozumí si, komunikují, jsou otevření a sdílí svoje příběhy.

Aktuální informace o probíhajících setkávání můžete sledovat v sekci aktuality.