Cesta proměny
...cesta proměny

Co nabízíme

 • Druh sociální služby – sociální rehabilitace
 • Aktuální kapacita sociální služby je 50 klientů
 • Forma poskytování sociální služby je terénní
 • Místo poskytování sociální služby je oblast Jihomoravského kraje

Sociální rehabilitaci nabízíme tak, že členové týmu zajíždí za klienty a návštěvy realizujeme od 8:oo hod do 20:oo hod.

Služby zaměřujeme na následující oblasti

 • budování praktických manuálních dovedností pro domácnost
 • manipulace, užívání a údržba domácího zařízení a vybavení
 • sestavování domácího rozpočtu a orientace ve finančním hospodaření
 • posilování rodičovských kompetencí
 • prožitkové procvičování situací každodenního života
 • příprava na pravidelné i neobvyklé zátěžové situace
 • poskládání denního režimu a jeho udržování
 • poznávání fungování úředního života společnosti
 • uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • společné nakupování, vyřizování, dojednávání, domluva
 • pomoc při hledání pracovního zařazení
 • příprava na pracovní poměr u nového zaměstnavatele
 • hledání aktivit volného času a jeho společné naplňování
 • doprovázení do kulturních zařízení, na kulturní a jiné zájmové akce
 • řešení problémů související s vlastní nemocí a zdravím
 • společné sledování informací z novin, časopisů, internetu, televize
 • povídání o všem, co si chceme sdělit
 • pravidelné schůzky s ostatními kamarády z naší služby
 • setkávání ve větším kolektivu kamarádů, rodinných příslušníků a ostatních, kteří nás rádi uvidí
 • činnosti pro potěšení, zábavu i k užitku - v malé skupince