Cesta proměny
...cesta proměny

Informace pro rodiče

Setkávání rodičů

DOTYK II raná péče organizuje setkávání rodičů, aby si mohli předávat své zkušenosti a sdílet své prožitky při výchově dítěte. Každé setkání má předem zvolené téma, o kterém si společně povídáme. Pozvánky na setkávání jsou zasílány uživatelům rané péče DOTYK II.

Zapojení se do probíhajících projektů

Profesionalizace sdílené péče o děti s PAS

Projekt, který uvádíme do života od 1.2.2017 a ukončíme jej 31.10.2018 se zaměřuje nejen na děti s PAS, ale významně také na jejich rodiny.

Dětem přináší podporu multidisciplinárního týmu ve svém domácím prostředí každých 14 dní, což je docela zásadní změna oproti sociální službě (sociální služba 1x za měsíc). Uvedený posun přinesený projektem však stále kulhá za zeměmi s vyspělou ranou péčí, kde ji klientům systém dopřává podle potřeby i několikrát týdně zvláště na začátku péče.

Rodiny projekt systematicky podporuje v získávání kompetencí pro výchovu svého dítěte s PAS formou aktivní účasti na všech činnostech prováděných s dítětem a získávání všech možných informací o tomto dění včetně vzdělávání k němu.

Profesionalizace sdílené péče o děti s PAS

Cílem projektu je zvyšování komplexnosti služeb pro děti s PAS v oblasti rozvoje komunikace a sociálního chování prostřednictvím zapojení odborníků rané péče. Dále je cílem podpora rodičovských kompetencí pro výchovu dítěte s PAS formou aktivní účasti rodičů na aktivitách projektu.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Projekt "Už si doma rozumíme"

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje komunikace mezi dítětem s PAS a jeho rodiči. V rodinách, kde se u dítěte objeví tato diagnóza rodiče právě často naráží na problémy v komunikaci se svým dítětem, které nejsou schopni sami řešit. V rámci projektu jim proto nabízíme možnost učit se v našem centru alternativní a augmentativní komunikace vzájemné komunikaci s dítětem s PAS, individuálně se učit používat metody AAK v praxi při běžné každodenní komunikaci v domácím prostředí. V neposlední řadě jim také nabízíme možnost sdílet své problémy a zkušenosti s lidmi, kteří se ocitli v podobné životní situaci. AAK je potom pojímána jako součást metodiky SCERTS, která klade důraz na sociální komunikaci, emocionální regulaci a transakční podporu.

Projekt je realizován díky finanční podpoře MPSV.

Projekt "Abychom si rozuměli"

Jeho cílem je rozšíření nabídky služeb rané péče zavedením možnosti logopedické péče přímo v domácím prostředí rodiny uživatele. Také je cílem projektu zvýšení odbornosti pracovníků rané péče a vzdělávání rodičů dětí s PAS v oblasti výchovy dítěte s tímto onemocněním.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

Projekt "Multidisciplinární tým rané péče"

Cílem projektu je zajištění odborné psychologické péče pro děti s PAS v raném věku a jejich rodiny přímo v domácím prostředí a vytvoření multidisciplinárního týmu rané péče. Realizováno za podpory nadace AGROFERT.

Více o projektech v sekci projekty