Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt NROS "Včasná a odborná rané péče pro děti s PAS" realizace

Projekt NROS "Včasná a odborná rané péče pro děti s PAS" realizace

17. 8. 2020
Program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků The VELUX Foundations

Číslo projektu: 190220

Příjemce dotace: DOTYK II, o.p.s.

Období realizace: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Projekt nabízí potřebné terénní služby první fáze rané péče pro děti s PAS a jejich rodiny. Tedy podporu klientské rodiny přímo v domácím prostředí, aby se dítě začalo systematicky rozvíjet a rodiče získali náhled na situaci. V další fázi je připojena možnost dítěte a rodiny poznat v našem centru denních aktivit (CDA) prožitkovou formou strukturovaný prostor, rozvíjet smyslové snímání v prostoru Senzorické integrace, vnímání emocí, herní aktivity a interaktivní činnosti. Vše následně používat v domácím prostředí s podporou speciálního pedagoga při jeho návštěvě. V neposlední řadě se nabízí návštěva místnosti Snoezelen k řešení navazování funkční komunikace mezi dítětem a rodiči pod vedením klinického logopeda. Této fázi je věnován největší časová dotace, jelikož komunikace mezi dítětem s PAS a rodiči bývá hlavní potíží. Dítě nějakou formou komunikuje, rodiče komunikační projevy nedokáží zachytit a dochází k neporozumění a „nepřiměřeným“ reakcím dítěte. Právě na tento problém je tato část projektu zaměřena.

22.5.2020

Projekt nám umožnil rozšířit kapacitu o 36 klientských rodin (konec dubna 2020) a poskytovat podporu těmto dětem s autismem a jejich rodinám v domácím prostředí. Velmi úspěšný a dělající nám radost je zájem klientských rodin o využívání kontaktní službu první pomoci, logopedické péče - navazování a rozvoje komunikace - v prostředí naši terapeutické místnosti Snoezelen (prakticky celý projekt). Konzultace a ukázky práce s dítětem poskytují rodičům větší jistotu, oporu a posilují jejich kompetence v péči o své dítě do budoucna. Z rodičů nepolíbených autismem se nám zatím daří dělat informované rodiče. Tady je třeba zdůraznit, že pokroky u naší cílové skupiny jsou obvykle vázány na delší časové období. Ve vztahu k projektu, kde všichni s ranou péčí začínali, jsme u většiny dětí v období docílili, že si začaly hrát, že se snaží komunikovat, rodiče komunikaci vnímají a snaží se ji dětem vracet. To lze hodnotit jako velmi významné pokroky. Mimo tyto skutečnosti se rodiče od nás již hodně o autismu dověděli.