Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt ESF "Služby schizofrenikům v domácím prostředí"

Projekt ESF "Služby schizofrenikům v domácím prostředí"

14. 8. 2017
Projekt je spolufinancován Evroupskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001073

Příjemce grantu: DOTYK II, o.p.s.

Období realizace: 1.9.2016 - 31.8.2019

Realizace projektu

Projekt navazuje na podobný jednoroční uzavřený naší organizací před necelým rokem, ve kterém se potvrdila správnost myšlenky, že část nemocných schizofrenií potřebuje fundovanou podporu vícekrát za týden od týmu pracovníků s různým zaměřením svojí odbornosti (osoba znalá nemoc z vlastní zkušenosti, psycholog, speciální pedagog a sociální pedagog). Opravdu se ukázalo, že tímto způsobem lze otevírat bránu na cestě ze sociální izolace.

Každého účastníka – uživatele projektu navštěvují pracovníci v jeho životním prostředí 2x za týden. Navíc ještě 1x za 8 týdnů také psycholog. Nabízíme též každý týden terapeutické odpoledne s programem zaměřeným na osobností rozvoj, pro zábavu a obyčejné společné setkávání, které jsme podpořili 3 výlety do okolí Brna.

V souvislosti s evaluací projektu se účastníci – uživatelé úvodního cyklu(dvanáctiměsíčního) zapojili do šetření, které by mělo ukázat vliv projektu na překonávání jejich sociální izolace.

V rámci projektu jsme zahájili spolupráci s rodinnými příslušníky, kteří žijí ve společné domácnosti s nemocným schizofrenií. Uskutečnila se dvě setkání v prostorách DOTYK II. První se zaměřením na praktické řešení častých domácích situací formou řízené diskuze o rozboru příčin a návodu na přístup k nim (probíhalo na základě témat a dotazů od přítomných rodičů). Následná schůzka se orientovala na kognitivní funkce ve smyslu vysvětlení pojmu, příčin a důsledků jejich omezení a možné nápravy.