Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt : „Pořízení automobilu pro rozšíření služeb rané péče Dotyku II“

Projekt : „Pořízení automobilu pro rozšíření služeb rané péče Dotyku II“

4. 4. 2024
Přečteno: 370x
Minut čtení: 0
financováno z Operačního programu MPSV č. 31_23_066 Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II

V rámci projektu  byl pořízen osobní automobil bez dalších úprav, výměna neekologického za ekologičtější vozidlo pro terénní službu raná péče.

Co projekt přinesl:

1. zvýšení efektivity služby rozšířením počtu klientů

2. pravidelné návštěvy u klientů v optimálních časech kdekoli a kdykoli

3. schopnost si ke klientovi přivézt potřebné pomůcky a vybavení v patřičném množství

4. lepší pracovní prostředí zaměstnanců = vyšší pracovní pohoda = kvalitnější naplňování cílů služby = spokojenější uživatelé

5. finanční úspora prostředků na cestování, které se pak mohou využívat v přímé péči o klienty