Chování rodiny

Zapojit se musí celá rodina (ve společné domácnosti), která spolupracuje uvnitř (učí se žít v nové situaci, pozoruje a diskutuje, hodnotí, co bylo dobré, co neprospívá, včetně vlastních přístupů jednotlivých členů k nemocnému).

Sdělení rodině

Nemocný se nesmí nudit. Potřebuje stále nějakou náplň, která by měla být smysluplná, pro něho zajímavá, podtrhující jeho užitečnost pro rodinu. Proto je nutné ji stále hledat a případně vhodně měnit.

Na každou činnost musí proběhnout příprava – vysvětlení, co se bude dít, jaké použijeme nástroje, pomůcky, jaké použijeme postupy, časový sled. Musí být neustálá kontrola nad tím, jestli nemocný stačí sledovat dění kolem sebe (pokud nemocný není v „obraze dění“ přináší to konflikty, stresy, rozladění,… ).

O tom, co v náplni probíhalo, je třeba vést diskusi a určitě to pozitivně zhodnotit.

Podobně by měla probíhat příprava na náplň nového dne, příprava na nové situace a vše, co bude.

Vůči nemocnému je třeba být pozorní (stále ve střehu), vnímat jeho potřeby, nálady, stavy a nenechávat ho s něčím nebo v něčem samotného. Účastnit se a žít s jeho starostmi a problémy.

Pamatovat na skutečnost, že nemocnému vyhovují rozhovory, kde je on sám dominantní a my jsme posluchači nebo podporujeme jeho rozhovorovou aktivitu.

Velmi důležité je, aby k nemocnému chovala rodina respekt.

Nemoc

Pro rodinu je důležité vědět, co je projev nemoci a tento projev respektovat. Každý její projev je jakási ochrana proti ní, např. agresivita vychází ze strachu před něčím nebo z něčeho. Přístup k projevům nemoci - KLIDNĚ (strach a neklid se přenáší). Pro rodinu je důležité pracovat na odstranění strachu a neklidu. Preferovat pozitivní přístupy a dobré, láskyplné vztahy v ní.