Projekt "Služby schizofrenikům v domácím prostředí"

Číslo projektu: CZ.11/MGS/019

Příjemce grantu: DOTYK II, o.p.s.

Celkové náklady projektu: 1 422 412,10 Kč

Výše grantu: 1 280 170,89 Kč

Poskytovatel grantu: Norské fondy

Zprostředkovatel grantu: Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Program CZ11

„Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Doba realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016

Popis projektu

Pro účastníky projektu nabízíme každý pátek telefonické konzultace.

Projekt se zaměřuje na vytvoření komplexního programu péče v přirozeném prostředí pro duševně nemocné schizofrenií, kteří jsou sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohroženi.

Cílem projektu je zajistit pro cílovou skupinu komplexní podpůrnou službu, na které se budou podílet interdisciplinárně různé odbornosti (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník – terapeut), která bude zahrnovat práci s duševně nemocným v jeho přirozeném prostředí a práci s tímto prostředím. Cílem je těmito aktivitami pomoci překonat sociální izolaci psychicky nemocného.

Očekávaným přínosem projektu je zlepšení sociálního začleňování duševně nemocných schizofrenií a větší zapojení rodinných příslušníku do procesu „uzdravování“. Projekt spojuje terénní sociální službu s prvky další odborné péče - psychologické, terapeutické a speciálně pedagogické, čímž se stává ojedinělým v oblasti péče o duševně nemocné schyzofrenií.

Průběh realizace projektu

Od května probíhají pravidelné návštěvy psychologa, speciální pedagoga a sociální pracovníka – terapeuta v domácím prostředí duševně nemocných schizofrenií. Pravidelně se konají terapeutická odpoledne se zpěvem, tréninkem kognitivních funkcí a dalšími terapeutickými aktivitami, které zajišťuje sociální pracovník - terapeut s podporou dobrovolníků.

Proběhlo také několik terapeutických odpolední zajištěných externě:

 • 27. května a 29. května – muzikoterapii.
 • 24. června – psychohygiena s uměním a pohybem – arteterapii.
 • 1. července proběhla psychohygiena s uměním a pohybem – tanec.
 • 29. července - muzikoterapie
 • 26. srpna - muzikoterapie
 • 9. září - trénování kognitivních funkcí
 • 23. září - muzikoterapie
 • 7. října - psychohygiena uměním a pohybem - arteterapie
 • 21. října - muzikoterapie
 • 4. listopadu - trénování kognitivních funkcí
 • 18. listopadu - muzikoterapie
 • 2. prosince - psychohygiena uměním a pohybem - tanec
 • 9. prosince - muzikoterapie
 • 18. prosince - výlet k Muchově boudě

V červnu proběhl společný výlet na Helenčinu studánku, zajištěný sociálním pracovníkem společně s dobrovolníky. V červnu se uskutečnilo také první setkání rodinných příslušníků pod vedením psychologa na téma projevy schizofrenie jako nemoci v osobnosti nemocného v každodenním životě. Rodinným příslušníkům je také od června vždy v pátek k dispozici speciální pedagog pro telefonické konzultace.

Další výlet, tentokrát do Bílovic nad Svitavou proběhl v měsíci září. V rámci výletu jsme pozorovali přírodu, hrály Autobingo a různé vědomostní kvízy nebo procvičovali motoriku pomocí žonglovacích balónků.

V prosinci proběhl výlet k Muchově boudě, během výletu jsme pozorovali zimní přírodu, hráli hry jako slobní kopaná, kufr nebo hádej co si myslím a u toho se vzájemně poznávali.

V období leden - duben se uskutečňovali veškeré výše zmíněné aktivity v rámci harmonogramu projektu.

Dne 4.4. 2016 byla realizována závěrečná konference, které se zúčastnilo 117 osob z řad rodinných příslušníků, laické a odborné veřejnosti, orgánů samosprávy a státní správy a studentů středních a vysokých škol.

V dubnu probíhalo dotazníkové šetření, které zjišťovalo další potřeby uživatelů poskytované služby v projektu pro budoucí realizace a zjištění zpětné vazby formou hodnocení jednotlivých aktivit.

Informace o Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví"

Globálním cílem Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ je zlepšení zdraví populace a redukce nerovného přístupu ke zdravotní péči. Cílem programu je napomoci cílovým skupinám pacientů v přístupu ke kvalitní zdravotní péči, zařazení nemocných zpět do civilního života a zlepšení prevence a předcházení následných komplikací v oblasti zdraví a zdravotní péče. Program napomáhá zlepšení zdravotní péče v oblastech, které jsou dlouhodobě podfinancovány a jejichž rozvoj je pod úrovní vyspělých zemí EU a EHP.

Malé grantové schéma I. Psychiatrická péče je zaměřeno na podporu činnosti nestátních neziskových organizací zacílené na deinstitucionalizaci a destigmatizaci psychiatricky nemocných a psychiatrické péče.