Projekt "S dotykem v rodině" je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rodina.

Proč je projekt důležitý?

Poněvadž má pomoci řešit zátěžové situace v rodině, které vznikají v důsledku zdravotního postižení dítěte v raném věku. Takové rodiny se často dostávají do sociální izolace, kdy jednou z hlavních příčin je neefektivní komunikace mezi dítětem s PAS a jeho rodinou.

Projekt "S dotykem v rodině"

Projekt "S dotykem v rodině" je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rodina.

Název projektu: S dotykem v rodině

Období realizace: 1.4.2016 - 31.12.2016.

Přínosy projektu

Projekt nám umožnil poskytnout rodinám s dětmi s PAS komplexní pomoc rodině jako celku. Rodiče měli možnost dostat v průběhu projektu informace o specifických potřebách dětí s PAS, možných přístupech a také metodách práce s nimi. V průběhu konzultací měli rodiče dostatek prostoru pro otázky, případně vyjádření nejistot a obav, které často nemají s kým sdílet. Pracovnice předaly v průběhu konzultací jak informace teoretické, tak nabízely rodinám přímé ukázky práce s dítětem s PAS, do kterých se snažily aktivně zapojovat i členy rodiny. Inspiraci pro tuto práci hledaly při vlastní práci s dítětem a veškeré aktivity a podporu orientovaly přímo pro potřeby konkrétní rodiny a dítěte s PAS. Prostřednictvím pravidelných konzultací se rodině dařilo budovat společnou hru s dítětem, podporovat rozvoj vzájemné komunikace.

Rodičům byly v průběhu konzultací předány informace o možnostech úpravy běžně dostupných hraček a pomůcek, aby jim dítě dobře rozumělo, mohlo s nimi hrát a běžně je používat a tím sloužily k jejich rozvoji v rámci zásad strukturovaného učení. Děti s PAS se tak mohly rozvíjet za pomoci hraček a aktivit s rodiči, které bez podpory nedokáží využívat.

Rodičům jsme předali informace a praktické ukázky toho, jak mohou za pomoci vizuální podpory provést své děti jednotlivými denními aktivitami tak, aby těmto dítě dobře rozumělo, uvědomovalo si jejich sled, dobu trvání, návaznost a případné střídání. Děti s PAS poté dokázaly vnímat činnosti, jejich průběh, pořadí a nedostávaly se tak do situací, které jim mohou způsobovat nejistotu.

Pracovnice se také zaměřily na podporu rodičovských kompetencí. Rodiče hledají v průběhu práce s dítětem s PAS inspiraci a čerpají informace o tom, jak mohou pracovat se svým dítětem. Tímto jsme posilovaly jejich kompetence jako rodiče dítěte s postižením a oni tak mohli získávat jistotu ve své roli. Pracovaly jsme nejen s rodiči, ale i se širokou rodinou.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se v důsledku onemocnění ocitají v ohrožení sociální exkluzí a pomoc při předcházení vzniku negativních jevů v těchto rodinách, které pak mají dopad na harmonizaci života rodiny. V rámci projektu budeme pracovat nejen s dítětem, ale i s celou jeho rodinou (rodiče, sourozenci, prarodiče), protože většinu svého životního času tráví dítě v rodině a ta ho tedy nejvíce ovlivňuje.

Aktivity projektu budou probíhat přímo v domácím prostředí dítěte. Poradenské aktivity v oblasti komunikace s dítětem s poruchami autistického spektra bude zajišťovat metodik komunikace a speciální pedagogové.