Projekt je spolufinancován Evroupskou unií.

Projekt ESF "Služby schizofrenikům v domácím prostředí"

Projekt je spolufinancován Evroupskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001073

Příjemce grantu: DOTYK II, o.p.s.

Období realizace: 1.9.2016 - 31.8.2019