Projekt je spolufinancován Evroupskou unií.

Projekt ESF "Služby schizofrenikům v domácím prostředí" - Realizace

Projekt je spolufinancován Evroupskou unií.
Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001073 Příjemce grantu: DOTYK II, o.p.s. Období realizace: 1.9.2016 - 31.8.2019

Realizace projektu 2018

V období po ukončení prvního cyklu prováděného projektu jsme se zdravou nervozitou očekávali první evaluační zprávu o realizaci projektu. Evaluace je v zadání projektu zaměřena na vyhodnocení jeho prospěchu či neprospěchu pro klienty. Zpráva brala informace z psychologického vyšetření klientů při vstupu do projektu a odchodu z něj v rámci daného cyklu. Byl použit test, který mapoval, jestli se účastníci projektu zlepšili v oblasti sociálního vyloučení. U uživatelů projektu se ukázalo zlepšení v oblasti ve vyhýbání se společnosti, částečně ustoupily depresivní potíže, zmírnily se problémy se schizofrenním onemocněním, hodně se vytratila podezíravost. Taková pozitivní zpráva byla pro multidisciplinární tým povzbudivá a motivující do další práce.

Před zahájením třetího cyklu nás překvapila aktivita našich klientů, kteří nás kontaktovali a žádali o zařazení do projektu, aby měli více návštěv a tím se jim lépe dařilo zvládat sociální vyloučení, které na sobě mnohdy cítí. Uvedená skutečnost ukazuje na užitečnost realizovaného projektu.