Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt ESF "Profesionalizace sdílené péče o děti s PAS (1)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000742

Příjemce dotace: DOTYK II, o.p.s.

Období realizace: 1. 11. 2016 - 31. 10. 2018

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence rodičů dětí s PAS tak, aby byli schopni poskytovat kvalitní a udržitelnou péči svým dětem, snížili negativní dopad onemocnění na běžný život rodiny a omezili závislost na vnější pomoci a sociálních službách.

Dílčí cíle projektu

1. zahájit či zlepšit komunikaci v rodině a blízkém okolí

  • rodiče a dítě používají alternativní a augmentativní komunikaci (AAK)
  • rodiče a dítě používají speciální komunikační pomůcky

2. snížit sociální izolaci rodiny včetně pracovních omezení rodičů

  • rodiče a dítě jsou schopni vstupovat (= vědí, jak svému dítěti pomoci, aby porozumělo běžným sociálním kontaktům) do běžných společenských kontaktů (obchod, hřiště, návštěva, knihovna, atd.)
  • rodiče mohou vykonávat při péči o dítě i své zaměstnání

3. zvýšit připravenost dítěte na výchovně vzdělávací proces a na zapojení do relevantních služeb psychosociální podpory i volnočasových aktivit

  • rodiče a dítě jsou schopni docházet/dojíždět do zařízení poskytující ambulantní ranou péči (udržovací) a aktivity pro děti s PAS
  • rodiče a dítě mají plán zapojení do VV procesu (předškolní, školní).

Těchto cílů dosáhneme poskytováním komplexní a individualizované pomoci rodinám s dětmi s PAS v jejich přirozeném prostředí pomocí metodiky SCERTS, která chápe rodiče jako primární činitele změny - rozvoje dítěte - ve smyslu, že právě rodiče mají nejúčinnější a dlouhodobý vliv na vývoj dítěte.