Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt NROS "Dostupná raná péče"

Projekt NROS "Dostupná raná péče"

14. 8. 2017
Program Nadace rozvoje občanské společnostifinancovaný z prostředků The VELUX Foundations

Projekt je spolufinancován Nadací rozvoje občanské společnosti

Podpořeno grantem z The VELUX Foundations

Číslo projektu: 170201

Příjemce dotace: DOTYK II, o.p.s.

Období realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacity služby rané péče pro děti s PAS v organizaci DOTYK II, o.p.s. o 10 uživatelů v regionu Jihomoravského kraje. Dále projekt podporuje přirozený rozvoj dítěte s PAS prostřednictvím poskytování péče jemu samotnému a jeho nejbližší rodině. Zaměřuje se též na rozšíření nabídky služeb zavedením logopedické péče. Nabízí novou kvalitu ve smyslu kvalifikovaného využívání terapie v místnosti Snoezelen pro rozvoj komunikace. Souvisejícím cílem je jiná forma informovanosti spolupracujícího okolí, veřejnosti a institucí o rané péči v DOTYKu. Online mapa dostupných služeb rané péče, kterou NROS vytvořila v rámci programu Včasná pomoc dětem.