Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt ESF "Profesionalizace sdílené péče o děti s PAS"

Projekt ESF "Profesionalizace sdílené péče o děti s PAS"

14. 8. 2016
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000742

Příjemce dotace: DOTYK II, o.p.s.

Období realizace: 1. 11. 2016 - 31. 10. 2018

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence rodičů dětí s PAS tak, aby byli schopni poskytovat kvalitní a udržitelnou péči svým dětem, snížili negativní dopad onemocnění na běžný život rodiny a omezili závislost na vnější pomoci a sociálních službách.