Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt ESF "Služby schizofrenikům v domácím prostředí"

Projekt ESF "Služby schizofrenikům v domácím prostředí"

14. 8. 2016
Projekt je spolufinancován Evroupskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001073

Příjemce grantu: DOTYK II, o.p.s.

Období realizace: 1.9.2016 - 31.8.2019

Cílem projektu je, aby se lidem se schizofrenií, kteří jsou sociálně vyloučeni či ohroženi sociálním vyloučením, žilo lépe, aby i přes velice limitující symptomy nemoci byli schopni:

  • seberealizace (zájmy, učení se, práce),
  • znovu vybudovat kognitivní funkce, o které v důsledku nemoci přišli,
  • asertivní komunikace v rodině socializace v nejbližší komunitě (širší okruh rodiny, obyvatelé ulice/obce),
  • osamostatnění v péči o vlastní zdraví (dodržování medikace, vyvarování se zátěžových situací).

Projekt chce také podpořit rodiče pečující o nemocné potomky, aby byli kompetentní ve vykonávání neformální sdílené péče.Těchto cílů dosáhneme zavedením komplexní podpůrné služby, na které se budou podílet interdisciplinárně různé odbornosti (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník-terapeut). Bude zahrnovat práci s duševně nemocným v jeho přirozeném prostředí a práci s tímto prostředím.