Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt „Mámo, táto, pojďme si povídat“

Projekt „Mámo, táto, pojďme si povídat“

11. 7. 2014
Aktivity projektu „Mámo, táto, pojďme si povídat“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Žadatelem a realizátorem projektu je DOTYK II, o.p.s.

Projekt bude probíhat od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Hlavním cílem projektu je podpora komunikace mezi dítětem s autismem a jeho rodinou, prostřednictvím rozšiřování a upevňování dovedností rodiny v uplatňování alternativní a augmentativní komunikace přímo v domácím prostředí a se zřetelem na individuální potřeby dítěte.

Aktivity projektu ukáží rodičům, že jsou schopni situaci a nové věci s ní spojené zvládnout, získají též nutné teoretické vědomosti a praktické dovednosti s návodem na užívání pro komunikaci se svým dítětem. Samotnému dítěti přinesou možnosti navazování kontaktu pomocí sdělování v různých situacích a s tím spojenou komunikaci. Dítě i rodiče dostanou speciálně vyrobené komunikační pomůcky podle právě daných požadavků na probíhající oblast a úroveň komunikace přizpůsobené aktuálním schopnostem, možnostem a dovednostem dítěte.

Leden

V lednu 2014 jsme v organizaci DOTYK II, o.p.s. začali s realizací projektu „Mámo, táto, pojďme si povídat“, který byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí. V úvodu jsme seznámili rodiče dětí s tím, co diagnóza PAS vlastně obnáší, jaké jsou s ní spojeny problémy a jak je možné tyto problémy za podpory našich poradkyň rané péče zvládnout. Také jsme rodičům nabídli možnost telefonických konzultací mezi jednotlivými návštěvami v rodině, jelikož poskytovaná služba rané péče má terénní charakter a poradkyně do každé rodiny dochází 1x měsíčně. Při návštěvě našeho Centra jsme rodičům nabídli zdroje informací o komunikaci s vizuální podporou a přípravy komunikačních situací v domácím prostředí.

Únor

Stejně jako v lednu jsme pokračovali v předávání informací rodičům dětí s PAS. Dále jsme s pomocí testu TASP zjišťovali míru využitelnosti komunikačních obrázků a dohodli se na postupu spolupráce s rodinou každého uživatele.

Březen

Pomocí speciálního softwaru Bordmaker jsme společně s dobrovolníky a uživateli služeb sociální rehabilitace vyráběli pro děti speciální pomůcky na rozvoj komunikace.

Duben

V dubnu jsme pokračovali ve výrobě speciálních pomůcek, probíhali individuální konzultace v rodinách a stejně jako každý měsíc se poradkyně rané péče účastnili intervizního setkání.

Květen

V květnu kromě obvyklých aktivit projektu proběhlo i setkání rodin na téma „Jak ovlivní vztahy v rodině dítě s postižením“ s psychologem Mgr. Milanem Tělupilem

Červen

Tento měsíc probíhali opět individuální konzultace v rodinách, předávání informací rodinám. Také jsme se věnovali hledání aplikací na iPad, které by byli využitelné pro práci s dětmi s PAS a rozvíjení komunikačních dovedností.

Červenec

Předávali jsme informace o možnostech přípravy a využívání zážitkového deníku. Připravovali jsme obrázková schémata pro lepší znázornění některých sociálních situací a každodenních činností v domácím prostředí.

Srpen

Věnujeme se individuálním konzultacím v rodinách, v rámci kterých se snažíme informovat rodiče o možnostech využívání vizuální podpory při komunikaci, věnujeme se tvorbě zážitkových deníků a přípravě speciálních pomůcek.

Září

Vyhlédavali jsme informační zdroje o alternativní a augmentativní komunikaci v zahraničí. Začali jsem využívat postupy a náměty ze SCERTS modelu.

Říjen

Proběhlo vzdělávací setkání rodičů, které bylo zaměřeno na problematiku komunikace s dětmi s PAS.

Listopad

Uskutečnila se tvořivá dílna pro děti s PAS. Zaměřena byla na práci s obrázkovými schématy a na rozvoj schopnosti dětí pracovat v malých skupinkách.

Prosinec

Pro děti jsme uspořádali Mikulášské setkání, které bylo zaměřeno na rozvoj sociálních interakcí u dětí s PAS.

Probíhají individuální návštěvy v rodinách, při kterých mimo jiné využíváme nejmodernější kompenzační pomůcku, kterou jsme získali díky tomuto projektu – tedy iPad. IPad pro dítě spojuje tři důležité prvky - hru, komunikaci a sociální chování a je kromě jiného i vynikajícím motivátorem pro aktivizaci dítěte. Jeho intuitivní ovládání a okamžité reakce - dotyk-odpověď, umožňují zprostředkovaně navodit komunikační situace s vizuální podporou.