Cesta proměny
...cesta proměny
Automobil zkvalitní sociální rehabilitaci

Automobil zkvalitní sociální rehabilitaci

30. 9. 2022
Reg. Číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017249
Projekt je zaměřen na podporu terénní služby sociální rehabilitace díky koupi hybridního automobilu. Sociální rehabilitaci vnímáme jako potřebnou službu, kterou je třeba podporovat osoby s psychotickým onemocněním tak, aby nacházely ztracené sebevědomí, odvahu a úspěšnost při zdolávání sociálních kontaktů a vztahů. Podporu zaměřujeme na oblasti veřejného života (mezilidské vztahy a fungování ve společnosti), pracovního života (pracovní uplatnění a smysluplná práce), volného času (zájmy, koníčky, odpočinek) a zdraví (péče o sebe a životní filozofie). Díky práci v terénu jsme schopni zajistit podstatně větší dopad této služby, než kdyby byli klienti nuceni navštěvovat naší organizaci a diagnostikovaná schizofrenie by tomu bránila. Hybridní automobil má pozitivní dopad na životní prostředí, přispívá ke snižování emisí CO2, snižuje hluk, je ideální pro provoz ve městě a především navýší možnost obsloužit více klientů. Cílem projektu je pořízení hybridního automobilu pro terénní práce společnosti pro podporu poskytování terénní služby. Výsledkem projektu je podpoření služby sociální rehabilitace prostřednictvím nového automobilu. Díky tomu dojde k udržení stávající kapacity klientů a zaměstnanců, či dokonce i jejich částečné zvyšování v rámci možností společnosti. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu.