Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt ESF "Víme jak na to" - realizace

Projekt ESF "Víme jak na to" - realizace

17. 8. 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.260/0.0/0.0/16_048/0010162

Příjemce dotace: Dotyk II, o.p.s.

Období realizace: 1. 11. 2018 - 31. 10. 2021

Hlavním cílem projektu je zvýšení wellbingu 25 rodičů a neformálních pečovatelů dětí s PAS tím, že zlepší možnosti seberalizace, fyzické a duševní zdraví a zapojení do širší rodiny a komunity. Tohoto výsledku dosáhneme skrze vzdělávání a podporu zaměřené na upatnění kompetencí v reálných situacích, multidisciplinární terenní podporu, konzultace v domácnosti i v Centru pro děti s PAS a vybavení funkčními pomůckami pro práci s dítětem.

Projekt je realizovaný v Brněnské metropolitní oblasti.