Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt NROS "Včasná a odborná rané péče pro děti s PAS"-start projektu

Projekt NROS "Včasná a odborná rané péče pro děti s PAS"-start projektu

17. 8. 2019
Program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků The VELUX Foundations

Číslo projektu: 190220

Příjemce dotace: DOTYK II, o.p.s.

Období realizace: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Projekt nabízí potřebné terénní služby první fáze rané péče pro děti s PAS a jejich rodiny. Tedy podporu klientské rodiny přímo v domácím prostředí, aby se dítě začalo systematicky rozvíjet a rodiče získali náhled na situaci. V další fázi je připojena možnost dítěte a rodiny poznat v našem centru denních aktivit (CDA) prožitkovou formou strukturovaný prostor, rozvíjet smyslové snímání v prostoru Senzorické integrace, vnímání emocí, herní aktivity a interaktivní činnosti. Vše následně používat v domácím prostředí s podporou speciálního pedagoga při jeho návštěvě. V neposlední řadě se nabízí návštěva místnosti Snoezelen k řešení navazování funkční komunikace mezi dítětem a rodiči pod vedením klinického logopeda. Této fázi je věnován největší časová dotace, jelikož komunikace mezi dítětem s PAS a rodiči bývá hlavní potíží. Dítě nějakou formou komunikuje, rodiče komunikační projevy nedokáží zachytit a dochází k neporozumění a „nepřiměřeným“ reakcím dítěte. Právě na tento problém je tato část projektu zaměřena.