Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt ESF "Služby schizofrenikům v domácím prostředí II" start projektu

Projekt ESF "Služby schizofrenikům v domácím prostředí II" start projektu

17. 8. 2019
Projekt je spolufinancován Evroupskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0012636

Příjemce grantu: DOTYK II, o.p.s.

Období realizace: 1.9.2019 - 30.10.2022

Projekt dává šanci nemocným schizofreniií a snižuje jejich ohrožení sociálním vyloučením a podporuje jejich návrat do života, trénuje jim kognitivní funkce, učí je orientovat se v sobě i v prostředí a být znovu užitečným a potřebným. Těchto cílů bude dosaženo zavedením komplexní podpůrné služby.