Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt ESF "Profesionalizace sdílené péče o děti s PAS"

Projekt ESF "Profesionalizace sdílené péče o děti s PAS"

17. 8. 2018
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000742

Příjemce dotace: DOTYK II, o.p.s.

Období realizace: 1. 11. 2016 - 31. 10. 2018

Průběh realizace v roce 2018

V závěrečné části naplňování projektu tedy v třetím cyklu vzniklo více prostoru pro systematické ověřování a případné vybroušení „Metodiky posilování rodičovských kompetencí pro vykonávání sdílené péče o dítě s PAS“. Tato byla připravena pro vydání formou brožury pro rodiče jako podpora, po které mohou kdykoli sáhnout, když se stane projekt minulostí. „Metodika“ byla rozdělena na dvě části, z nichž se jedna věnovala teorii ve všeobecné a druhá praxi v metodické části. Každé rodině, která byla zapojena do projektu, jsme „Metodiku“ předali s vysvětlení jejího obsahu a návodem jak může posloužit. Předali jsme také všem neformálním pečovatelů zapojeným do projektu tzv. komunikační deník jejich dítěte. Dotazníkem byla zjišťována spokojenost účastníků s projektem.

V rámci tohoto popisu projektu nelze nezmínit skutečnost, že při prožitkovém vzdělávání si rodiče poprvé zažili, jak jejich dítě s PAS asi vnímá svět kolem sebe, a uvědomili si, proč se někdy chová nestandardně.

Rodiče projevovali s projektem spokojenost a byli rádi, že se jej mohli účastnit. Výše uvedenou „Metodiku“ najde na našich stránkách klikem zde.