Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt ESF "Profesionalizace sdílené péče o děti s PAS"

Projekt ESF "Profesionalizace sdílené péče o děti s PAS"

14. 8. 2017
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000742

Příjemce dotace: DOTYK II, o.p.s.

Období realizace: 1. 11. 2016 - 31. 10. 2018

Průběh realizace

Plnění projektu se nachází asi v první čtvrtině, ale už ve druhé polovině prvního cyklu. To znamená, že 1/3 účastníků se zapojila do všech aktivit, které projekt nabízí. Již v této fázi se ukazuje, že pro zvýšení kompetencí rodičů při výchově svých dětí s PAS jsme dobře zvolili jejich motivaci a zapálení pro věc. Začali jsme tím způsobem, že jsme provedli diagnostiku (komunikační a sociálních vztahů) dítěte a rodiny přímo v domácím prostředí, seznámili jsme s výsledky rodiče opět při návštěvě u nich doma a nabídli jim individuální plán spolupráce po dobu účasti v projektu ve smyslu odborné práce s dítětem zaměřené na celkový rozvoj s aktivní účastí rodiny. Rodičům jsme také sdělovali a vysvětlovali, proč v daném okamžiku pracujeme s dítětem právě tak, jak pracujeme a jaký by mohl být užitečný jejich přístup. Prostřednictvím prožitkově pojatého vzdělávání jsme nabídli maminkám a tatínkům u nás v centru DOTYK II vhled do světa autismu a pak si s nimi povídali, jak jejich děti asi svoje okolí vnímají a prožívají.

Poznali jsme, že rodiče o takto uskutečněnou diagnostiku mají zájem, aktivně ji přijímají a chtějí získávat nové kompetence. Společně s rodinami jsme zaznamenali až neočekávaný rozvoj jejich dětí. My jsme předpokládali, že k němu bude docházet, ale neočekávali jsme jej v tak krátké době a takovém rozsahu. Zdůvodnění je ve skutečnosti, že náš multidisciplinární tým navštěvuje každou rodinu v projektu 1 x za 14 dní (možnosti sociální služby jsou 1x za měsíc; ve vyspělých zemích dle potřeby a na počátku péče i několikrát týdně, aby se hendikep co nejvíce minimalizoval). Samozřejmě, že se musí též připočítat i vzdělání, znalosti, zkušenosti a schopnosti pracovníků, kteří služby dětem s PAS poskytují.