O nás
...cesta proměny

Odečet daru od daně

Jak postupovat pro odečet daru od daně

Moc děkujeme, že nám pomáháte finančními dary pomáhat! A velmi rádi vám o vaší pomoci vystavíme potvrzení, které vám umožní snížit daňovou povinnost. Kdy máte nárok na odečet daru od základu daně dle zákona o daních z příjmů?

Fyzické osoby včetně zaměstnanců

Podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2., a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Právnické osoby

Podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů mohou právnické osoby od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Co pro to musíte udělat?

Stačí jen napsat dopis nebo poslat e-mailovou zprávu na info@dotyk2.cz, že byste potřebovali zaslat potvrzení pro daňové účely. V dopisu či e-mailu uveďte své jméno a adresu a my vám potvrzení vystavíme a obratem zašleme.