Výlet na Lamacentrum Hády

  • 18. listopadu 2019
  • 2 minuty čtení
  • 506
V tomto teplém dni jsme se konečně vydali do Lamacentra v Líšni, kam jsme chtěli zavítat již v květnu, ovšem nevyšlo nám počasí.

V tomto teplém dni jsme se konečně vydali do Lamacentra v Líšni, kam jsme chtěli zavítat již v květnu, ovšem nevyšlo nám počasí.

V hojném počtu jsme se sešli na Hlavním nádraží a s některými účastníky i na Jírové v Líšni. Společně jsme se vydali k nedalekému lomu Hády, kde se Lamacentrum nachází.

Po příchodu do areálu Lamacentra jsme si chvíli odpočali po náročné cestě a poté se seznámili se slečnou průvodkyní, která se nám věnovala celé odpoledne.

Prvním bodem našeho programu bylo seznámení se s lamami Alpaka, které zde chovají pro vlnu a potěšení návštěvníků. Naším největším miláčkem byl lamí samec Čertík, vůdce stáda a velký mazel :-) . Dozvěděli jsme se zajímavé informace o lamách – odkud pocházejí, jak se ve stádě chovají a jak se o ně pečuje. Zajímavý byl i popis stříhání vlny.

Jelikož v Lamacentru se nachází i jiná zvířátka, bylo součástí našeho výletu i jejich poznání. Nejdříve jsme se seznámili s ovcemi, poté s kozami a králíky. Zvířátka jsme si mohli opět pohladit a nakrmit speciálními granulkami. Slečna průvodkyně nás informovala o jejich chovu a popovídala nám něco i o odchovu malých kůzlátek.