Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt : „Automobil zkvalitní sociální rehabilitaci“

Projekt : „Automobil zkvalitní sociální rehabilitaci“

24. 11. 2022
Přečteno: 172x
Minut čtení: 0
Program IROP – 101. výzva „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ Reg. Číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017249 Ministerstvo pro místní rozvoj

V rámci projektu  byl pořízen osobní automobil bez dalších úprav, výměna neekologického za ekologičtější vozidlo pro terénní službu sociální rehabilitace.

 Cílem projektu bylo, aby se lidem se schizofrenií, kteří jsou sociálně vyloučeni či ohroženi sociálním vyloučením, žilo lépe, aby i přes velice limitující symptomy nemoci byli schopni:

  • seberealizace (zájmy, učení se, osobní život),
  • znovu vybudovat kognitivní funkce, o které v důsledku nemoci přišli,
  • asertivní komunikace v rodině,
  • socializace v nejbližší komunitě (širší okruh rodiny, obyvatelé ulice/obce),
  • osamostatnění v péči o vlastní zdraví (dodržování medikace, vyvarování se zátěžových situací), a aby rodiče pečující o nemocné potomky byli kompetentní ve vykonávání neformální sdílené péče, méně ohrožení sociální izolací a ekonomickou neaktivitou.

Těchto cílů se dosáhne komplexní podpůrnou službou, na které se podílí interdisciplinárně různé odbornosti (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník-terapeut, terapeuti), která zahrnuje práci se schizofreniky v jeho přirozeném prostředí a práci s tímto prostředím.

Klienti, kteří přicházejí k nám do služby, si všichni bez výjimky stanovují cíl: socializace, návrat mezi lidi do života, žít plnohodnotný život mezi lidmi. Všichni mají stejný cíl, pouze jinak formulovaný.

Projekt taktéž přispěl k dlouhodobým  cílům organizace:

1) Minimálně udržení stávající kvality a rozsah sociální služby v oblasti sociální rehabilitace.

2)  Optimálně rozšíření sociální služby s ohledem na převyšující poptávku služeb nad možnosti nabídky.

Pro poskytování terénní služby sociální rehabilitace  je klíčový automobil, kterým se za klientem dopraví výše uvedení zaměstnanci spolu s potřebnými pomůckami.