Cesta proměny
...cesta proměny
DOHNALOVI – PSYCHOHYGIENA S UMĚNÍM – 23. 6. 2021

DOHNALOVI – PSYCHOHYGIENA S UMĚNÍM – 23. 6. 2021

28. 6. 2021
Přečteno: 324x
Minut čtení: 0
V tento hezký letní den jsme se opět setkali v prostorách Dotyku, abychom společně prožili příjemné odpoledne věnované umění. Manželé Dohnalovi přijeli, jako vždy, s dobrou náladou a hned v úvodu nás seznámili s dnešním tématem – život a dílo Pabla Picassa.
Dozvěděli jsme se tak zajímavé informace o životě tohoto originálního umělce a seznámili jsme se s jeho nejslavnějšími díly, především pak s obrazy znázorňujícími jeho bývalé manželky a družky. Právě jeden z těchto obrazů jsme si následně vyzkoušeli zvěčnit pomocí předtištěného materiálu se základními obrysy díla. Jednalo se o obraz Picassovy bývalé manželky Jacqueline Roque. Každý jsme si tak mohli slavné dílo vykreslit dle svého stylu a propůjčit mu tak novou originální podobu. Důraz byl kladen především na relaxační účinky kresby a co největší uvolnění. Při kreslení a malování jsme byli doprovázení jemnými tóny francouzského šansonu a v duchu jsme se tak přenesli do pařížských ulic, kde Picasso dlouhá léta žil a tvořil. Odpoledne jsme tedy strávili opět příjemně, zarelaxovali jsme si a vytvořili krásná díla ?