Cesta proměny
...cesta proměny
KLUB 17.3.2021 – TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ S MANŽELI DOHNALOVÝMI

KLUB 17.3.2021 – TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ S MANŽELI DOHNALOVÝMI

23. 3. 2021
Přečteno: 442x
Minut čtení: 0
Středeční odpoledne jsme v DOTYKu vyhradili na společné setkání s našimi klienty a příznivci pravidelných klubů v online prostoru. Tentokrát jsme se v rámci aplikace MS Teams setkali nejen s pravidelnými a novými účastníky, kolegy a rodiči, svou návštěvou nás potěšili také manželé Dohnalovi, kteří již v naší organizaci zajistili mnoho příjemných klubových odpolední. Dnešní bylo vyhrazeno na trénink kognitivních funkcí.

Po krátkém technickém úvodu, který sloužil k seznámení účastníků s aplikací MS Teams si již vzali slovo manželé Dohnalovi, kteří účastníkům představili jednotlivé kognitivní funkce, jejich účel v životě člověka a důvod, proč je zapotřebí je procvičovat v každém věku. Dnešní klub byl zaměřen především na kognitivní funkce z oblasti prostorové orientace, jelikož se zaměřoval na turistické značky, téma se však týkalo všech zmíněných funkcí, které spolu úzce souvisí. Manželé Dohnalovi nám představili krátkou historii turistických značek a zajímavosti, které se jich týkají, dále se zaměřili na konkrétní značky, které lze pozorovat na vycházkách v přírodě po celé zemi. Po úvodu měli účastníci klubu možnost přispět vlastními poznatky a zkušenostmi.

Dále již následovala praktická část, kdy si manželé Dohnalovi připravili tematický kvíz na turistické značky doplněný různými obrázky. Účastníci klubu si odpovědi zaznamenávali na papír, později si měli možnost správnost odpovědí ověřit. Mnoho ze značek v kvízu se týkalo míst v okolí Brna nebo přímo z města, účastníci tak dostali také mnoho námětů na zajímavé vycházky do přírody, které jsou velmi potřebné.

Po přestávce, v rámci které mohli účastníci sledovat na svých obrazovkách ptačí krmítko v Makově, následovalo další procvičování kognitivních funkcí. Účastníci si na svých papírech připravili mřížku o osmi čtvercích, do kterých postupně zaznamenávali tvary, které viděli na obrazovkách. Manželé Dohnalovi vždy v prezentaci promítli dva tvary stočených kancelářských sponek, úkolem bylo si je během minuty zapamatovat a poté správně zakreslit. Cvičení bylo zaměřené na pozornost a paměť, také na zpracování informací, které jsme přijímali. Na závěr aktivity jsme společně sdíleli její obtížnost i různé přístupy, jak se s cvičením vypořádat.

Po tréninku kognitivních funkcí následovala závěrečná relaxace, ve které jsme se věnovali prstové józe. Manželé Dohnalovi nám sdělili informace o blahodárnosti těchto cviků, které jsme si mohli následně vyzkoušet. Na závěr odpoledne nám pan Dohnal přednesl báseň Jana Skácela, kterou si následně všichni účastníci mohli zarecitovat společně. Setkání tak bylo pozitivně završeno, my se budeme na klubery těšit za dva týdny, kdy si na nás svůj čas vyhradí opět manželé Dohnalovi.