Cesta proměny
...cesta proměny
Setkání rodičů uživatelů služby sociální rehabilitace DOTYK II pořádané v rámci projektu Evropské unie

Setkání rodičů uživatelů služby sociální rehabilitace DOTYK II pořádané v rámci projektu Evropské unie

12. 2. 2021
Přečteno: 646x
Minut čtení: 0

Online prostředí nám umožnilo ve druhém únorovém týdnu uspořádat letošní první setkání rodičů uživatelů služby sociální rehabilitace DOTYK II pořádané v rámci projektu Evropské unie. Rodiče, blízcí a další pečující se s případnou prvotní technickou podporou sešli v hojném počtu s týmem sociálních pracovníků. Společný čas jsme vyplnili přednáškou na téma „Komunikace s lidmi se schizofrenií“, sdílením zkušeností, debatou nad vzniklými otázkami, předáváním informací. Byli jsme moc rádi, že se nám přes netradiční prostředí podařilo věnovat se společně podpoře péče o lidi s duševním onemocněním, že se účastníci zapojili do diskuze, a že jsme si všichni po příjemně stráveném odpoledni odnesli nové podněty. Děkujeme zúčastněným za veskrze pozitivní zpětnou vazbu a těšíme se na další setkání!