Cesta proměny
...cesta proměny
Výsledky další terapeutické práce DOTYKu s klienty nemocnými schizofrenií

Výsledky další terapeutické práce DOTYKu s klienty nemocnými schizofrenií

6. 11. 2020
Přečteno: 646x
Minut čtení: 0
Na dříve úspěšně realizovaný projekt jsme od roku 2019 navázali projektem „Služby schizofrenikům v domácím prostředí II“. Pro možnost hodnocení jeho působení na nemocné schizofrenií bylo do projektu zařazeno jednak šetření klinickým psychologem a jednak průběžná evaluace.

Projekt navazující na sociální služby se cíleně zaměřuje na překonávání sociální izolace osob s onemocněním schizofrenií. V roce 2020 byly vyhodnoceny testy dvou skupin účastníků, kteří byli nebo ještě jsou zařazeni v projektu a také jsou v odborné péči lékaře psychiatra. Jedna skupina nemocných je vedena a průběžně hodnocena od r. 2018 a druhá od r. 2019.

Stejně jako v přechozím projektu, použitý psychologický test měří hodnoty v oblasti sebekritiky, sociálního zaměření, introverze, depresivity, schizofrenních potíží a paranoidního zaměření.

Opakovaná vyšetření potvrdila pozitivní vliv aktivit realizovaných s účastníky v projektu na vývoj jejich psychického stavu. To se samozřejmě doplňuje s vhodnou léčbou u psychiatra.

U žádného účastníka nedošlo ke zhoršení psychického stavu, všichni vykazovali jeho částečné nebo úplné zlepšení. U většiny klientů testové vyšetření v r. 2020 potvrdilo stabilizovaný psychický stav bez závažných potíží.

Nyní probíhají klíčové aktivity projektu u další skupiny účastníků, věříme, že i jim přinese zapojení do projektu užitek.

Klinický psycholog projektu.